Joramark BOX 300 säkerhetsbox

kr 5,400

För inbyggnad av 2-håls blandarinbyggnadsdel (tex. HG 8311011). Rostfri.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Kategori:

Beskrivning

Joramark BOX 300 säkerhetsbox

Produkten är avsedd för blandare, HANSGROHE nummer 13622180.

BOX300 säkerhetsbox är avsedd att användas vid inbyggnad av tappvattenarmaturer i väggkonstruktioner i våtutrymmen (t.ex. för blandare för inbyggt montage).

Skyddsrör från boxen skall ledas till utrymme med avlopp så att eventuella läckage lätt kan spåras och där vattnet inte omedelbart orsakar skador. Boxen monteras in i väggbyggnad. Boxen kan antingen skruvas eller gjutas in i betongvägg. Säkerhetsboxen är tillverkad av rostfritt stål. Säkerhetsboxen BOX300 uppfyller de krav som ställs i Sitac Typgodkännandebevis SC0483-09 med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL samt är provad av ett oberoende kontrollorgan, VTT Statens Tekniska Forskningscentral i Finland enligt kraven i Nordtest NT VVS 129 avsnitten 6.4.9, 6.4.10 och 6.4.11. BOX300 produkten har VTT:s kvalitet kontroll. BOX300 har ETAG 022 Annex F tätskikt certifikat. Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i bevis av Sitac och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Utformning 6:625, 1:a och 2:a stycket samt allmänt råd 1.

Boxen skall installeras med läckageindikering samt kan inspekteras via serviceluckan.

BOX300 är godkänd för anslutning med rör av olika material och olika dimensioner enligt följande: – Tomrörsystem /Rör-i-rör/ med tomrör, dy 24- 28 mm. – PEX-rör, dy 12-20 mm.

 

Hitta den hos SVGVVS.

 

A6534

Mer info

Ytterligare information

Vikt4.4 kg
Dimensioner9 × 31 × 32 cm