Vid köp av värmepump/Värmepump system måste du vara säker på att kunna välja rätt mått på  värmepump för att kunna få det värmebehov du behöver till ditt hushåll. Om du inte har de kunskaper som krävs för att välja rätt värmepump kan vår erfaren VVS-ingenjör hjälpa dig att kunna välja rätt värmepump för ditt hushåll. 

Enlig den Svenska reglementet skall en värmepump/värmepump system installeras av certifierad VVS  företag. 

Vi på SVG VVS är certifierade VVS företag med 21 års erfarenhet inom branschen och kan enkelt hjälpa dig med installationen av värmepump samt värmepump system.