Viktig att notera vid köp av Värmepump!

Vid köp av värmepumpen är det väldigt viktig att önskad pumpen är rätt dimensionerad och anpassad till dit hus och önskemål.