Skandinaviska VVS Gruppen AB utför en bred variation av VVS-tjänster. Allt ifrån byten av termostater till installation av uppvärmningssystem och helhetslösningar

Värmesystem

Värmesystem

Vi installerar, optimerar och utför service på värmecentraler. Våra tjänster inom området:

 • Installation eller byte av fjärrvärmecentral
 • Installation eller byte av värmepump
 • Styr och reglersystem
 • Injustering av värmesystem
 • Montering av termostatventiler
 • Avgasare med magnetitfilter
 • VVS-isolering
Ventilation

Ventilation

Vi installerar, optimerar och utför service på alla typer av ventilationssystem. Våra tjänster inom området:

 • Installation av frånluft ( F ) och från- och tilluft med värmeåtervinning ( FTX )
  Styr och reglersystem
 • Serviceavtal
 • Ventilationsrengöring
 • Isolering av ventilationskanaler
 • EnergieffektiviseringVVS & rörarbeten

VVS & rörarbeten

Som certifierade och erfarna VVS-montörer har vi en tydlig fokus på att leverera hög kundnöjdhet. Våra tjänster inom området:

 • Rördragning och isolering
 • Radiatorer och element
 • Blandare och WC armaturer
 • Relining
 • Stamspolning
 • Rörinspektion med kamera
 • Varmvattenberedare
 • Nedmontering av handdukstork

Energideklaration

Energideklaration beskriver fastighetens energianvändning och redovisar fastighetens energieffektivitet och genomförda energieffektiviseringar samt ger rekommendationer på ytterligare energisparåtgärder. Flerbostadshus där allmänhet vistas omfattas av lagkrav att upprätta en energideklaration per byggnad vart tionde år.

Serviceavtal

Genom att teckna ett serviceavtal kan er bostadsrättsförening optimera driften och öka energieffektiviteten för värme-systemet samtidigt som ni förebygger fel. Vi säkerställer att värmekostnaderna hålls under kontroll genom våra drifttekniker som regelbundet utför optimeringar, korrekt service och funktionskontroll av ert värmesystem.

Elinstallation

 • Installation av lysrörsarmaturer och övrig belysning
 • Installation av elradiatorer
 • Felsökning/Service av kablar och ledningar
 • Byte eller utökning av befintlig elcentral
 • Installation av elmätare
 • Byte av dimmer och andra strömbrytare
 • Laddstolpar och laddboxar

Så här går det till:

Varje projekt hanteras individuellt med en skräddarsydd lösning utifrån kundens behov och förutsättningar. Att anlita oss för att utföra ditt projekt är enkelt. Så här går det till: