rörinspeKtion.

svg-rorinsepktion3
svg-rorinsepktion1

- vi är Auktoriserad -

Rörinspektion Av Avlopp I Stockholm

Med hjälp av filminspektion av rören hittar vi dolda stopp och problem med avlopp. Vi använder oss av modern utrustning med högupplöst kamera. Efter utförd rörinspektion får ni en film där ni kan se hela förloppet som visar exakt var problemet är lokaliserat.

filma avlopp vid
återkommande stopP

Vid återkommande problem med stopp i avlopp görs en filminspektion för att ta reda på orsaken till problemen. Innan man går in med en kamera i rören spolas avloppet så att det är fritt från avlagringar, så att man kan upptäcka sprickor, hål eller rötter som växt in i rören. Filmningen ger värdefull information vid bedömningen av avloppets skick och vilka åtgärder som behöver tas för att avhjälpa felet.

UPPTÄCK PROBLEMEN I TID

Genom en rörinspektion är det möjligt att upptäcka problemen i tid. På så sätt kan du undvika oväntade utgifter som kan uppkomma i samband med t.ex. en översvämning. Passa på att boka en filminspektion i samband avloppsrensning av rören.

VAD ÄR RÖRINSPEKTION AV AVLOPP?

En rörinspektion för problem med avloppet går till på följande där med hjälp av en kamera som man använder inne i rören kan man se inuti rören och på ett enkelt sätt upptäcka problemet samt dolda stopp i avloppet.

Vi är auktoriserade VVS-företag som använder oss av modern utrustning och högupplöst rörinspektionskamera av märket ”Ridgid Seesnake” som är en av marknadens bästa kameror för rörinspektion.

Efter utförd rörinspektion får kunden en film där kunden själv kan se hela händelseförloppet som visar exakt var problemet är lokaliserat samt korrekt och tydligt underlag för att kunna snabbt och enkelt besluta om vidare åtgärder.

Hur lång är avloppets livslängden och när bör en rörinspektion göras?

Man kan inte på förhand säga hur länge ett avloppsrör ska hålla. Det som är aktuellt är dock nyinstallerade avloppsrör som bör hålla mellan 30-60 år. De avgörande faktorerna på rörets skikt beror helt enkelt på hur rören används och vilka förhållande de befinner sig i samt hur de underhålls.

Man bör göra en rörinspektion för att kunna ta reda på rörets skick samt när det är dags att renovera eller byta ut. Självklart kan man också göra rörinspektion vid stop i avloppsröret eller om man har problem med driften för att hitta orsaken.  Om ni är osäkra och inte vet status på din avloppsnät eller avloppsrör vid nyinflyttning eller rent allmänt rekommenderar vi att ni bokar en rörinspektion hos oss. Kontakta Uppgifterna hittar ni enkelt på vår hemsidan.

FILMA AVLOPP VID ÅTERKOMMANDE STOPP

Vid återkommande problem med stopp i avlopp görs en filminspektion för att ta reda på orsaken till problemen.

För att kunna upptäcka återkommande problemet går man först in med en kamera i rören. Därefter spolas avloppet rent så att det är fritt från avlagringar samt upptäcka sprickor, hål eller rötter som växt in i rören. Filmningen ger värdefull information vid bedömningen av avloppets skick och vilka åtgärder som behöver tas för att avhjälpa felet.

Kontakta Oss Om Du Är Osäker

Vid återkommande problem, stopp och vatten som inte rinner undan, är det alltid bra att ringa efter hjälp om du är osäker på var felet ligger. På så vis minskar du risken för att drabbas av vattenskador.

  • Rensar alla sorters stopp i avlopp
  • Rörinspektion med kamera
  • Spolning av stammar
  • Rensar golvbrunnar
  • Löser andra sorters problem med avloppsstopp

Stopp I Avlopp, Toalett & Handfat

Stopp i avloppet är ett av de vanligaste VVS problemen som brukar uppstå. Vi hjälper dig oavsett om det gäller stopp i avlopphandfattoalett, köksavlopp eller stopp i vasken. Vi utför avloppsrensning i hela Stockholm med våra professionella avloppsrensningsmaskiner och högtryckspumpar.