rörinspeKtion.

- vi är Auktoriserad -

Rörinspektion Av Avlopp I Stockholm

Med hjälp av filminspektion av rören hittar vi dolda stopp och problem med avlopp. Vi använder oss av modern utrustning med högupplöst kamera. Efter utförd rörinspektion får ni en film där ni kan se hela förloppet som visar exakt var problemet är lokaliserat.

filma avlopp vid
återkommande stopp

Vid återkommande problem med stopp i avlopp görs en filminspektion för att ta reda på orsaken till problemen. Innan man går in med en kamera i rören spolas avloppet så att det är fritt från avlagringar, så att man kan upptäcka sprickor, hål eller rötter som växt in i rören. Filmningen ger värdefull information vid bedömningen av avloppets skick och vilka åtgärder som behöver tas för att avhjälpa felet.

UPPTÄCK PROBLEMEN I TID

Genom en rörinspektion är det möjligt att upptäcka problemen i tid. På så sätt kan du undvika oväntade utgifter som kan uppkomma i samband med t.ex. en översvämning. Passa på att boka en filminspektion i samband avloppsrensning av rören.

Stopp I Avlopp, Toalett & Handfat

Stopp i avloppet är ett av de vanligaste VVS problemen som brukar uppstå. Vi hjälper dig oavsett om det gäller stopp i avlopphandfattoalett, köksavlopp eller stopp i vasken. Vi utför avloppsrensning i hela Stockholm med våra professionella avloppsrensningsmaskiner och högtryckspumpar.